Kolme aluebrändiopasta Keravalle

”Keravan keskeisimmän kehittämisalueen brändioppaat toteutettiin ohjaamaan suunnittelun ja rakentamisen laatua. Tekijät tutustuivat huolellisesti alueisiin ja pystyivät tunnistamaan hienosti alueiden ominaispiirteitä ja voimavaroja, joiden varassa alueiden identiteettejä voidaan kehittää. Brändioppaat sisältävät raikkaita ja toteuttamiskelpoisia visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda käytännössä.”

Tiina Hartman, kaupungingeodeetti va. kaupunkisuunnittelujohtaja, Keravan kaupunki

Asiakas
Keravan kaupunki

Vuosi
2018

Suunnitelma
Aluebrändioppaat kolmelle kehittyvälle alueelle

Kumppanit
Berry Creative

Lähtötilanne

Keravan kaupungissa tapahtuu lähivuosina paljon maankäytön tiivistymistä.  Keskeisimmistä kehityskohteista laaditaan aluekehityssuunnitelmat, joiden yhteydessä on tunnistettu tarve aluebrändioppaille.

Ratkaisu

Kaisa Berry laati kolmelle kehitysalueelle – Jaakkolalle, Ahjolle ja Saviolle – brändioppaat. Oppaissa esitetään visioita keinoista, joilla alueiden omaleimaisuutta voidaan korostaa ja luoda. 

Lopputulos

Oppaassa esitetään kunkin alueen tunnistettu identiteetti, yksi tärkeä identiteetinrakentaja sekä arkkitehtuurin ja ympäristön tunnistetut ja vahvistettavat ominaispiirteet.

Jaakkolan, Ahjon ja Savion alueilla on kullakin oma aluebrändiopas.
Keravan aluebrändioppaiden kuvallista materiaalia.
Aluebrändiopas esittää alueen tarjoamia aktiviteetteja: puuhailun, liikunnan ja levon.
Aluebrändiopas esittelee persoonallisia yksityiskohtia, jotka tekevät alueesta omaleimaisen.
Keravan yhden aluebrändioppaan sisältöä.
Keravan yksi aluebrändiopas esittelee rakennetun ympäristön yhteyttä luontoon.

← Palaa takaisin arkistoon

Lähetä viesti

[contact-form-7 id="6"]